Traditsioonilised käsitööoskused on osa meie vaimsest kultuuripärandist

Seetõttu ongi Eesti käsitöö eestimaalase jaoks oluline ja võõramaalase jaoks eriline.

Käsitöö, rahvakunst ja pärimus

Käsitöö oli Eesti külas kuni 19. sajandi viimase veerandini valdav viis töö- ja tarberiistade, argi-ja pidurõivaste ning kõigi muu eluks vajaliku muretsemiseks. Seetõttu oli käsitööoskus alati aukohal.

MEIE ÜLESANNE

Õpime ise ja õpetame teistele, et parandada käsitööoskusi ja -kvaliteeti.

Meie ülesanne on säilitada ning arendada kunsti- ja käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust, mis põimib ajaloo, uskumused, käsitöötraditsioonid ning väljendab tegija kaudu kultuuritaustale omast mõtteviisi.

olete oodatud

Loomemajanduse arendamisel teeme koostööd kunstnike, etnograafide, kultuuriloolaste, ajaloolaste ja teiste käsitöövaldkonna meistritega.

Kui olete meie piirkonna tegusad loome- või käsitöö inimesed või esindate neid, siis olete oodatud meiega ühinema ning oma tegemistest teada andma.

Võta meiega ühendust!