Koolitustingimused

Koolitusti müüva ja vahendava veebilehe omanik on Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts (registrikood 80083052), asukohaga Pikk 16, Rakvere, Lääne-Virumaa.

1. Definitsioonid

Klient – veebilehelt www.virufolkart.ee koolituse pileti soetanud isik

Korraldaja – Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts ehk koolituste korraldaja, kes vastutab kõigi üritusega seotud asjaolude eest, sh ürituse toimumise eest.

Pilet – elektrooniline pilet, mis tagab selle ostjale õiguse sissepääsuks Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi korraldatavatele koolitustele ja/või ühiskontori kasutamiseks.

2. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest koolitustel osalemisõiguse ostmisel.
Korraldatavate koolituste hinnad on märgitud toodete juurde.

3. Tellimuse vormistamine

Koolitusel osalemiseks tuleb lisada soovitud pilet ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Interneti teel registreerudes saadetakse registreerujale hiljemalt viie tööpäeva jooksul registreerimiskinnitus.

Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele.

Huvilistel on võimalik kursustele registreeruda kuni õppegruppi täitumiseni. 

4. Koolitusel osalemise eest tasumine

Kliendil on õigus huvialaringi/kursuse tegevusest osa võtta juhul, kui ta on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu.

Peale ostutehingu lõpetamist väljastab Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts kliendile arve, mis edastatakse e-maili teel. Arve tasumine toimub pangaülekandega vastavalt esitatud arvele.

Nõutud tasu peab olema tasutud enne koolituse algust, vastasel korral on korraldajal ühiskontoril õigus klient õppegrupi nimekirjast kustutada.

Kursuste eest tasutakse eurodes (€).

Isikuandmete vastutav töötleja on Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts.

5. Koolituse ärajäämine või toimumisaja muutmine

Juhul kui huvialaringi/kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus huvialaring/kursus ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse klienti antud otsusest hiljemalt kolm tööpäeva enne huvialaringi/kursuse algust kas e-maili või telefoni teel.

Juba tasutud õppemaks makstakse kliendile tagasi. Kliendi soovil on võimalus kanda varasemalt tasutud õppemaks ka üle mõnele teisele huvialaringile/kursusele: olenevalt kliendi poolt välja valitud uue huvialaringi/kursuse õppemaksu suurusest sooritab klient Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi arvelduskontorile arve alusel juurdemaksu või tagastab korraldaja kliendile enammakstud summa.

6. Kursusest taganemine

Pärast koolitusele registreerumist on ostjal õigus registeeritud koolitusest loobuda juhul kui ta annab sellest tead vähemalt 48 tundi enne koolituse algust.

Koolitusest loobumiseks tuleb esitada kirjalik soov aadressile info(ät)virufolkart.ee vähemalt 48 tundi enne koolituse algust. Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts tagastab juba tasutud õppemaksu ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest. Korraldaja ei ole kohustatud (koolitus)pileteid tagasi ostma või hüvitama kui klient ei andnud oma taganemissoovist õigeaegselt teada.

7. Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info(ät)virufolkart.ee.

Kui ostja ja korraldaja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.