Meist

Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts loodi 1999. aastal.
Juhatuse liikmeteks on Kersti Loite, Evely Tammert, Ülle Vahtra ja Ülle Murula.
Juba enne seltsi ametlikku loomist tegutseti Lääne-Virumaal aktiivselt.

Paljud tänased Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu traditsioonid on alguse saanud just siit.
Nii toimusid esimesed vabariiklikud käsitööpäevad 1996.a. Rakveres. Tookord ei julgenud keegi loota, et alguse saab nii pikaajaline traditsioon. 20 aastaga sai kogu Eestile ring peale tehtud ning juubelit tähistavad käsitööpäevad koos konverentsiga „Nutikas käsitöö“ toimusid 2016.aastal taas Rakveres, et alustada uut ringi.
Samuti korraldasime Rakveres esimese rahvarõivaste teabepäeva, kus tutvustasime Virumaa rõivaste erinevaid komplekte, detaile ja nende kandmist.

2006.a. suvel toimus esmakordselt rahvusvaheline Põhjamaade käsitöölaager Eestis, Sagadi mõisas, Lääne-Virumaal.
Lääne-Virumaalt kasvas välja ka konkursi “Eesti kingitus” idee. 2001.a. kuulutasime välja ülevabariigilise konkursi “Tarvas kui Rakvere linna sümbol”, mille eesmärgiks oli üle-Eestiliselt tähtsustada suveniiride – meenete ideed ja kvaliteeti. Kuna teema oli aktuaalne järgnesid 2002.a. Keskseltsi eestvedamisel juba eelpool mainitud konkurss “Eesti kingitus” ning tänaseks on analoogseid konkursse läbi viinud mitmed teised maakonnad ja linnad.

Algatustöö eest pärjati Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi 2002.a. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu pärandihoidja auhinnaga.

Pika tegutsemisaja jooksul on Selts korraldanud hulgaliselt näitusi, koolitusi, õppepäevi ning väljasõite erinevatesse kunsti ja käsitööga seotud paikadesse, kus on kohtutud meistrite, kunstnike jt. oma ala asjatundjatega.

2002.a. korraldasime Rakvere linna juubeli puhul esimese Pika tänava käsitöölaada, mis on tänaseks muutunud linna päevade lahutamatuks osaks. Pikaajaliseks traditsiooniks kujunesid igakevadised konkurss-näitused (eesti-keha-kate, eesti-mängu-asi, eesti-oma-märss, eesti-oma-kuub, eesti-oma-kiri) Rakvere Galeriis, mis eelnesid vahetult vabariiklikele konkurssidele ja andsid võimaluse valida Lääne-Virumaa parimaid töid.

Olime kaasatud ka Eesti Kunstiakadeemia projekti “Käsitööga tööle”, kus kolme aasta (2005-2007) jooksul said kunsti ja käsitööalast koolitust töötud jt. riskigrupi naised. Osalesime ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projektis „Käsitööga tööle 2“ (2010 – 2012) ning „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimumine tööturule“ 2012 – 2013.a.

Tähtsaks märksõnaks on olnud kunsti ja käsitööga tegelevate meistrite, ettevõtjate ja ühenduste infobaasi loomine. 2007 – 2008 kaardistasime ja koostasime infotrükise „Ring ümber kunsti ja käsitöö“, millel on avaldatud Rakveres ja Lääne-Viru maakonnas tegutsevate meistrite, käsitööettevõtjate, kunstnike ja ühenduste andmed ja tegevusvaldkonnad.

2009. a. korraldasime Haljalas II Käsitööettevõtlusfoorumi „Loomemajandus, kunsti ja käsitöö võimalused“.

2013.-2015.aastal osalesime rahvusvahelises projektis „Be Unique Within Europe“, mille tööst võtsid osa Belgia, Malta, Rootsi, Suurbritannia, Horvaatia ja Sloveenia käsitööga seotud organisatsioonid.