Tere, armas külaline!

Käsitöö oli Eesti külas kuni19.sajandi viimase veerandini valdav viis töö- ja tarberiistade, argi-ja pidurõivaste ning kõigi muu eluks vajaliku muretsemiseks. Seetõttu oli käsitööoskus alati aukohal.

Traditsioonilised käsitööoskused on meie vaimse kultuuripärandi osa – seetõttu on Eesti käsitöö eestimaalase jaoks oluline ja võõramaalase jaoks eriline.

Meie ülesanne on säilitada ning arendada kunsti- ja käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust, mis põimib ajaloo, uskumused, käsitöötraditsioonid ning väljendab tegija kaudu kultuuritaustale omast mõtteviisi.

Õpime ise ja õpetame teistele, et parandada käsitööoskusi ja -kvaliteeti.

Loomemajanduse arendamisel teeme koostööd kunstnike, etnograafide, kultuuriloolaste, ajaloolaste ja teiste käsitöövaldkonna meistritega.

Kui olete meie piirkonna tegusad loome- või käsitöö inimesed või esindate neid, siis olete oodatud meiega ühinema ning oma tegemistest teada andma.

Tegijaskond kaardil on 2012 a trükiselt, mis koostati LEADER-projekti ” Virumaa ehtetraditsioonide ja rahvarõivaseelikute uurimine, rahvuslikel traditsioonidel ehtekojad, osalemine üle-Eestilise ehteaasta ettevõtmistel ja traditsioonilise käsitöö propageerimine” raames.